Chronische zorg in Amersfoort 

Arts en Zorg biedt zorg voor mensen met een chronische ziekte. Wij hebben multidisciplinaire zorgprogramma's van hoge kwaliteit ontwikkeld, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Bij Gezondheidscentrum De Jonkvrouw in Amersfoort kunt u terecht voor de volgende zorgprogramma's:

  • Zorgprogramma Astma en COPD;
  • Zorgprogramma Diabetes;
  • Zorgprogramma Cardiovasculair Risicomanagement (hart - en vaatziekten).

Wat is een zorgprogramma?

In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw met elkaar samen om zo de beste zorg te kunnen leveren. een zorgprogramma bestaat uit een keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding van één specifieke aandoening of klacht. Er worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de geboden zorg in een zorgprogramma.

Zorgprogramma Astma en COPD

Voor de longaandoeningen Astma en COPD kunt u terecht bij Gezondheidscentrum De Jonkvrouw. Uw longen worden tijdens de controles nagekeken en er wordt eventueel een longfunctietest (blaastest) afgenomen. Meer informatie over ons Astma en COPD zorgprogramma, vindt u op onze pagina over chronische zorg

 Zorgprogramma Diabetes

Als u suikerziekte heeft, krijgt u in ons zorgprogramma één keer per kwartaal een controle, met één keer per jaar een uitgebreid laboratoriumonderzoek. Zo zorgen we ervoor dat uw bloedsuikerspiegel onder controle blijft. Lees meer over ons Diabetes zorgprogramma op onze pagina over chronische zorg

Zorgprogramma Hart- en vaatziekte

Heeft u een chronische aandoening aan uw hart of bloedvaten of heeft u een verhoogd risico hierop? Dan kunt u deelnemen aan ons zorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement. Uitgebreide informatie over het Hart - en vaatziekteprogramma van Arts en Zorg vindt u op onze pagina over chronische zorg