Psychologische zorg 

Als u psychische klachten ervaart, zoals somberheid of stress, kunt u altijd terecht bij uw huisarts. Wilt u een afspraak maken om psychische klachten met uw huisarts te bespreken? Geef dit dan aan bij de assistent. Er kan dan extra tijd voor u worden gereserveerd.

In sommige gevallen geeft een gesprek met de huisarts al voldoende houvast om zelf verder aan de slag te gaan met uw klachten. De huisarts heeft daarnaast ook de mogelijkheid om u voor verdere psychologische zorg door te verwijzen naar bijvoorbeeld een POH-GGZ of een psycholoog.

POH-GGZ in Amersfoort

Bij Gezondheidscentrum De Jonkvrouw kunt u na verwijzing van uw huisarts terecht bij een praktijkondersteuner van de huisarts voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). De POH-GGZ is gespecialiseerd om kortdurende begeleiding te bieden bij psychische klachten. Bekijk deze pagina voor meer informatie over psychologische zorg en de POH-GGZ. 

Psychologische hulp

Wilt u een afspraak maken bij de POH-GGZ? Neem dan contact met ons op via 033 – 456 99 55.