Klachten

Bent u ontevreden over de behandeling door één van onze medewerkers? Dan horen wij dat graag. Wij vinden het erg belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn over onze zorgverlening. Bent u dat niet, dan willen wij proberen daar wat aan te doen. Uw klacht nemen we altijd serieus en we zien het als een mogelijkheid tot verbetering. 

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Stap 1: Bespreek de klacht met het gezondheidscentrum

Probeer eerst uw klacht met de betreffende medewerker te bespreken. Als deze niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen.

Als u er met de medewerker niet uitkomt, kunt u zich wenden tot de praktijk- of regiomanager van de praktijk. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen. Als wij uw klacht hebben ontvangen, handelen wij deze zorgvuldig af. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen namens een patiënt. Wij nemen dan contact op met de melder van de klacht. In verband met privacy wetgeving kunnen wij geen patiënt informatie delen met anderen dan de patiënt.

 

Afhandeling van uw klacht

Binnen maximaal vijf werkdagen nemen we contact met u op. We bespreken met u wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen.De regiomanager bespreekt uw klacht met de leidinggevende van uw gezondheidscentrum. Indien nodig wordt uw dossier bekeken, navraag gedaan bij de betrokken zorgverlener of worden gevoerde telefoongesprekken beluisterd. 

Klachten als kans voor verbetering

Als uw klacht aanleiding geeft om onze zorgverlening te verbeteren, gaan we daarmee verder aan de slag. U hoort altijd van ons wat wij aan uw klacht hebben gedaan.

Ieder gezondheidscentrum bespreekt de klachten anoniem in het maandelijks overleg om er verbeterpunten uit te halen. Eén keer per jaar is er een overleg tussen de kwaliteitsmanager van onze centra en de regiomanagers. Daarin bespreken we naar aanleiding van ingediende klachten op welke punten wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Stap 2: Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of u begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht.

Voor onze verschillende zorgverleners zijn verschillende klachtenfunctionarissen ingesteld om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen:

Medewerkers van de huisartsenpraktijk en diëtisten in loondienst

Voor een klacht over medewerkers van de huisartsenpraktijk en diëtisten in loondienst kunt u terecht bij mevrouw N. Abachri.

U kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: klachtenfunctionaris@artsenzorg.nl. Daarnaast kunt u telefonisch contact met haar opnemen: 06 - 16352394.

Voor meer informatie bekijk de klachtenregeling van Arts en Zorg.

Stap 3: Externe klachtenprocedure

Als u er met het gezondheidscentrum en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Voor meer informatie bekijk de website van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).