Kosten en declaraties huisartsenzorg

Een deel van de zorg die u ontvangt vanuit de huisartsenpraktijk wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is de zogenaamde ‘reguliere huisartsenzorg’ (verderop kunt u zien wat daar onder valt).

Voor een ander deel geldt een eigen risico. Dat zijn de kosten die u zelf als patiënt moet betalen voor de zorg die u ontvangt.

Hoe zit het precies? Hieronder een korte introductie en een verwijzing naar de pagina’s waar u meer informatie kunt vinden.

Kosten die de zorgverzekeraar volledig voor u betaalt

De reguliere huisartsenzorg wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder het eigen risico.

Reguliere huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten die onder verantwoordelijkheid van uw huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

Kosten die u (deels) zelf betaalt: eigen risico

Een deel van de zorg valt onder het eigen risico. Dat betekent dat u voor deze zorg eigen risico betaalt aan uw zorgverzekeraar, tenzij u voor dat kalenderjaar al uw volledige eigen risico heeft betaald. 

Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen onder het eigen risico.

Lees meer hierover op de pagina Eigen risico huisartsenzorg.

Specifieke informatie over de kosten van onderzoeken die onder het eigen risico vallen vindt u op de pagina Onderzoeken.

Wat staat er op mijn declaratieoverzicht?

Alles wat Arts en Zorg aan reguliere huisartsenzorg bij uw zorgverzekeraar declareert, staat op uw declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar onder de naam Health Angels.

De zorg die onder het eigen risico valt kan onder de naam Health Angels op het declaratieoverzicht staan, of onder de naam van de partij die u de zorg levert. Bekijk hier meer informatie over wat u op uw declaratieoverzicht ziet staan.