Medisch onderzoek huisarts in Oud Rijswijk

Door de coronamaatregelen kunt u enkel op afspraak terecht voor de bloedafname. De bloedafname vindt plaats op verzoek van de huisarts of verpleegkundige. Om een afspraak te maken, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Soms is er extra medisch onderzoek nodig om te achterhalen wat de precieze oorzaak van uw gezondheidsklacht is. Dit aanvullende onderzoek bij de huisarts wordt ook wel diagnostiek genoemd. De huisarts kan verschillende soorten onderzoek doen om te achterhalen waar u precies last van heeft.

Diagnostiek bij Huisartsenpraktijk Oud Rijswijk

Bij Huisartsenpraktijk Oud Rijswijk kunt u voor verschillende vormen van diagnostiek terecht:

 • Bloedafname;
 • Urineonderzoek;
 • 24-uurs bloeddrukmeting;
 • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
 • Longfunctietest;
 • Doppler-onderzoek;
 • CRP-sneltest;
 • Teledermatologie.

Hieronder vindt u per soort diagnostiek meer informatie over hoe het onderzoek werkt en de bijbehorende kosten.

Bloedafname 

Voor bloedafname kunt u iedere werkdag van 08.30 tot 11.00 uur terecht bij Gezondheidscentrum Oud Rijswijk. U kunt zich hiervoor melden bij de balie.

Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

 • Het labformulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
 • Uw legitimatiebewijs;
 • Uw zorgverzekeringspas.

Soms is het belangrijk dat u nuchter bent voor een bloedonderzoek. Uw huisarts zal specifiek voor u aangeven of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts.

In Gezondheidscentrum Oud Rijswijk doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Meestal zijn de uitslagen twee dagen na bloedafname bekend. U kunt de uitslagen zelf bekijken via het online labuitslagenportaal of hiervoor contact opnemen met uw huisarts. 

Kwaliteit

Sinds eind 2019 heeft de Raad voor Accreditatie de bloedafname door Arts en Zorg geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 onder registratienummer L652. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem conform deze internationale kwaliteitsnorm is opgebouwd.

Kosten bloedonderzoek

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Urineonderzoek 

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. U kunt uw ochtendurine in een schoon potje brengen, bij voorkeur voor 11.30 uur. Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast.

formulier in te vullen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden.

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om een andere reden dan het vermoeden van een blaasontsteking wordt aangevraagd valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk - met behulp van een apparaatje dat wordt aangebracht - gedurende 24 uur elk half uur gemeten. Maak voor een 24-uurs bloeddrukmeting een afspraak bij de doktersassistent. Een doktersassistent zal tijdens de afspraak de bloeddrukmeter aanbrengen en instructies geven over het gebruik ervan. U hoeft tijdens de 24-uurs bloeddrukmeting niet in ons gezondheidscentrum te blijven. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Kosten 24-uurs bloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

Hartritmeonderzoek door middel van een event recorder

Bij Gezondheidscentrum Oud Rijswijk kan de huisarts u een hartritmeonderzoek door middel van een eventrecorder voorschrijven. U maakt hiervoor een afspraak bij de doktersassistent.

Soms treedt een hartritmestoornis slechts af en toe op. Het is dan lastig om de hartritmestoornis zichtbaar te krijgen op bijvoorbeeld een hartfilmpje (ECG). Met een eventrecorder kan u zelf een hartfilmpje maken op het moment dat er een hartritmestoornis optreedt. Dit kan gewoon thuis. De doktersassistent zal de eventrecorder bij u aanbrengen en duidelijke instructies geven over het gebruik ervan.

Nadat u zelf een filmpje hebt opgenomen met behulp van de eventrecorder, zal een cardioloog in het ziekenhuis naar de uitkomst kijken. De uitslag stuurt de cardioloog naar uw huisarts, die de uitslag met u bespreekt.

Kosten hartritmeonderzoek met eventrecorder

Een hartritmeonderzoek met behulp van een eventrecorder valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft (een cardioloog bekijkt en interpreteert de uitkomst van het filmpje). Een hartritmeonderzoek via de huisarts is vaak wel goedkoper dan een consult bij de cardioloog in het ziekenhuis.

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Maak voor een longfunctietest een afspraak bij de longverpleegkundige.

Kosten longfunctietest

De kosten voor een longfunctietest vallen niet onder het eigen risico en worden daardoor volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Indien uw huisarts aangeeft dat u een Doppleronderzoek nodig heeft, kunt u hiervoor bij de praktijkondersteuner een afspraak maken.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

CRP-sneltest

Met een CRP-sneltest worden bepaalde ontstekingswaarden in uw lichaam onderzocht. Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar vaak vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat gelijk wordt onderzocht. De uitslag is meestal binnen een paar minuten bekend.

Kosten CRP-sneltest

De CRP-sneltest valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Teledermatologie

Als de huisarts bij een huidprobleem wil dat de dermatoloog (huidspecialist) meekijkt, dan kan de huisarts een foto van uw huidprobleem maken tijdens het consult. De huisarts verstuurt de foto naar de dermatoloog, die de foto beoordeeld.De uitslag is vaak binnen een paar dagen bekend.

Kosten Teledermatologie

Teledermatologie valt onder het eigen risico, omdat het om specialistenzorg gaat. Wel is een teleconsult vaak voordeliger dan een consult bij de dermatoloog zelf in de spreekkamer. Teledermatologie via Dermicis is gratis voor u als patiënt.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.