Medisch onderzoek huisarts in Delft Zuid

Door de coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur meer en kunt u enkel op afspraak terecht voor de bloedafname. Om een afspraak te maken, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk. 

Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct zien wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is er een aanvullend medisch onderzoek nodig om te achterhalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek bij de huisarts wordt ook wel diagnostiek genoemd.

Diagnostiek bij Gezondheidscentrum Voorhof

Bij Gezondheidscentrum Voorhof in Delft Zuid kunt u terecht voor verschillende soorten diagnostiek:

  • Bloedafname;
  • Urineonderzoek;
  • 24-uurs bloeddrukmeting;
  • Longfunctietest;
  • Doppleronderzoek.

Hieronder vindt u per soort diagnostiek meer informatie over hoe het onderzoek werkt en de bijbehorende kosten.

Bloedafname

Bij Gezondheidscentrum Voorhof kunt u dagelijks terecht van 08.00 tot 11.30 voor bloedafname. U kunt zich hiervoor melden aan de balie. Als u voor bloedafname komt, neem dan de volgende dingen mee:

  • Het labformulier dat u van de huisarts heeft gekregen;
  • Uw legitimatiebewijs;
  • Uw zorgverzekeringspas.

Het is in sommige gevallen belangrijk dat u nuchter bent voor een bloedonderzoek. Uw huisarts zal aangeven of dit nodig is. Als u nuchter moet zijn voor de bloedafname, dan mag u vanaf 8.00 uur voor de bloedafname niet meer eten of drinken. Een slokje water mag wel. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw huisarts.

In Gezondheidscentrum Voorhof doen onze doktersassistenten de bloedafname. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid. Wij doen dit onderzoek samen met diagnostisch centrum Saltro. Meestal zijn de uitslagen 2 dagen na bloedafname bekend. U kunt de uitslagen zelf bekijken in het online uitslagenportaal of hiervoor contact opnemen met uw praktijk.

U kunt ook terecht bij het afnamepunt van Reinier de Graaf; hiervoor kunt u zich melden aan het eind van de gang. Bloedafname door Reinier de Graaf vindt plaats op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 12.30 uur.  Wilt u een afspraak maken bij Reinier de Graaf? U kunt ze telefonisch bereiken via het nummer 088 - 260 40 00. Meer informatie leest u op hun website.

Kosten bloedonderzoek

Bloedonderzoek valt onder het eigen risico. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van tarieven voor verschillende soorten onderzoek.

Urineonderzoek

Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts dit aangeeft of wanneer u zelf denkt blaasontsteking te hebben. U kunt uw ochtendurine in een schoon potje brengen. Dit potje is gratis bij ons te verkrijgen. Geef het potje met urine binnen twee uur bij ons af. Lukt dit niet, bewaar het potje met urine dan in de koelkast. 

Als u uw urine brengt omdat u denkt dat u een blaasontsteking heeft, dan zullen wij u een aantal vragen stellen. Op deze manier kunnen wij snel de juiste behandeling bieden. Vergeet hierbij niet om uw legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen. 

Kosten urineonderzoek

Urineonderzoek bij een vermoeden van blaasontsteking valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Indien op basis van de uitslag vervolgonderzoek nodig is, valt dat vaak wel onder het eigen risico.

Urineonderzoek dat om een andere reden dan het vermoeden van een blaasontsteking wordt aangevraagd, valt wel onder het eigen risico.

24-uurs bloeddrukmeting

Bij dit onderzoek wordt uw bloeddruk - met behulp van een apparaatje dat wordt aangebracht - gedurende 24 uur elk half uur gemeten. Maak voor een 24-uurs bloeddrukmeting een afspraak bij de doktersassistent. De dokterassistent zal tijdens de afspraak de bloeddrukmeter aanbrengen en instructies geven over het gebruik ervan. U hoeft tijdens de 24 - uurs bloeddrukmeting niet in onze praktijk te blijven. De volgende werkdag brengt u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd weer terug.

Kosten 24-uurs bloeddrukmeting

Een 24-uurs bloeddrukmeting valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit uw basisverzekering.

Longfunctietest

De huisarts kan een longonderzoek (ook wel spirometrie genoemd) voorschrijven. Dit kan bij Gezondheidscentrum De Jonkvrouw - u hoeft hiervoor dus niet naar het ziekenhuis. Maak voor een longfunctietest een afspraak bij de praktijkondersteuner. 

Kosten longfunctietest

De kosten voor een longfunctietest vallen niet onder het eigen risico en worden daardoor volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek is een vaatonderzoek waarbij de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen wordt onderzocht met behulp van geluidsgolven. Daarnaast wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten. Dit onderzoek wordt vaak gedaan door de praktijkondersteuner. Indien uw huisarts aangeeft dat u een Doppleronderzoek nodig heeft, kunt u hiervoor bij de praktijkondersteuner een afspraak maken.

Kosten Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek bij de huisarts valt niet onder het eigen risico en wordt dus volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Kosten onderzoeken

Sommige vormen van onderzoek vallen onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico heeft betaald aan de zorgverzekeraar (voor meer informatie over het eigen risico kunt u terecht op de pagina eigen risico huisartsenzorg).

Hieronder vindt u toelichting op de kosten van de onderzoeken bij onze locaties.